Golfballen bedrukken met logo, tekst of naam

Algemene Voorwaarden

Volgens § 5 TMG

Mark Vijver
Maasstraat 9
2991 AD Barendrecht, Nederland

Vertegenwoordigd door:
Mark Vijver

Contactpersoon:
Telefoon: +31-654781233
E-Mail: info@golfballen.nl

Registerinschrijving:
Inschrijving in het handelsregister in Nederland.
Registratieplaats: Barendrecht
Registratienummer: 80253997 (Vijver Golf)

Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud juist, volledig of actueel is. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten in overeenstemming met artikel 7, lid 1 TMG. Volgens paragrafen 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisname van een specifieke rechtsovertreding. Als wij kennis krijgen van overeenkomstige wettelijke overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet zichtbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter zonder concreet bewijs van een wettelijke overtreding onredelijk. Als wij kennis krijgen van wettelijke overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina's, gemaakt door de exploitanten van de site, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van juridische overtredingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiematerialen is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails, wordt verzonden.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor het hierboven beschreven doel.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google Inc., VS (“Google”). Google Adsense maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestanden) die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google Adsense maakt ook gebruik van zogenaamde ''web beacons'' (kleine onzichtbare grafische afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door gebruik te maken van het webbaken kunnen eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website worden geregistreerd en verzameld. De door de cookie en/of webbaken gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren met betrekking tot de advertenties, om rapporten over de website-activiteit en advertenties voor de website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen en dat webbakens worden weergegeven door in uw browserinstellingen (in MS Internet Explorer onder ''Extra's > Internetopties > Gegevensbescherming > Instellingen'' 'Accepteer geen cookies'' te selecteren. ; in Firefox onder ''Extra's > Instellingen > Gegevensbescherming > Cookies''); Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor het hierboven beschreven doel.